torstai 27. maaliskuuta 2014

Kaudesta 2013

   

Kolmatta kertaa ”uuden” Äyskosken aikana kerättiin saalispalaute kauden aikana saaduista taimenista ja harjuksista - tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. Saalispalautteiden perusteella Äyskoskelta saatiin kauden aikana 700 kappaletta yli 40 senttimetristä taimenta, sekä 119 kappaletta yli 30 senttimetristä harjusta. Kauden suurimmalle taimenelle oli kertynyt mittaa kunnioitettavat 73 senttimetriä. Suurin saatu harjus taasen venytti mitan 55 sentin kohdalle.

Vuoden 2013 saalispalautteiden perusteella yli 40 senttimetristen taimenten kokonaismäärä oli hieman yli 300 kappaletta pienempi ja yli 30 senttimetristen harjusten määrä 40 kappaletta pienempi, kuin vuonna 2012. Tämän selittää kuitenkin se, että saalispalautteita oli tullut 119 kappaletta vähemmän, kuin vuonna 2012. Kirjolohien määrä on myös ilahduttavasti vähentynyt Äyskoskella istutusten loppua ja vuonna 2013 niitä saatiin saaliiksi vain muutamia kappaleita.

 Absoluuttisia määriä tärkeämpää on tarkastella suhdelukua (saadut kalat/palautetut saalispalautteet).  Kaudella 2013 saatiin keskimäärin 4,3 taimenta per saalispalaute, kuin vastaava luku vuonna 2012 oli 3,6 taimenta, mikä tarkoittaa 16,2 % kehitystä edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2011 suhdeluku oli 2,9 eli kehitys on ollut jatkuvaa. Harjuksien osalta vuosi 2013 oli edellisvuotta parempi, mutta heikompi, kuin vuosi 2011. Vuonna 2013 harjuksia tuli saaliiksi 0,7 kappaletta per saalispalaute, kun vuonna 2011 vastaava luku oli 1,4 kappaletta. Vuonna 2012 suhdeluku oli 0,5 harjusta per saalispalaute. Kaloja saatiin siis yhteensä 5,1 kappaletta per saalispalaute.

Useat ihmettelivät eväleikattujen taimenten määrää kaudella 2013. Lohimaa ei ole istuttanut Äyskoskeen vuosiin eväleikattuja kaloja, vaan kalat saapuvat koskeen läheisiltä järvialueilta, joissa paikalliset osakaskunnat istuttavat eväleikattuja 2-3 vuotiaita taimenia velvoiteistutuksina. Lohimaan on toteuttanut Äyskoskeen poikasistutuksia (0-1 vuotiaita taimenia), joilla kantoja on pyritty vahvistamaan ja takaamaan mahdollisimman hyvä tulevaisuus alueen kalakannalle. Lohimaalla ja paikallisella osakaskunnalla on tulevaisuudessa tavoitteena aloittaa mahdollinen yhteistyö, jossa osa velvoiteistutuksiin käytettävistä resursseista voitaisiin ohjata Äyskoskeen tehtäviin mäti- ja pienpoikasistutuksiin, näin saadaan alueen luontainen kanta vahvistumaan. Syksyllä 2013 tehtiin kunnostuksia saarensalmen takana sijaitsevaan poikastuotantouomaan. Uomaan rakennettiin patoja, risukasoja sekä aluetta kivettiin poikastuotannon vaatimuksia paremmin vastaaviksi. Myös ”puskan” takana olevaa uomaa muokattiin, sekä virta ohjattiin poikasille paremmin sopivaksi. Kunnostuksen arkkitehtinä toimi (FM) Ilkka Vesikko Vesi Visio Oy:stä.

Tulevalla kaudella pyrimme toteuttamaan saalispalautteiden keräyksen entistä paremmin. Varmistamme, että jokainen luvan lunastanut kalastaja saa saalispalautelomakkeen, sekä toivomme, että jokainen myös palauttaa lomakkeen, vaikka saalista ei olisi tullutkaan. Näin saamme entistä parempaa tietoa Äyskosken kalastosta ja voimme olla osaltamme takaamassa kansallisaarteemme säilymisen myös tulevaisuudessa.

Kireitä siimoja kaudelle 2014
TAIMENIA 40-45 cm 46-50 cm 51-55 cm 56-60 cm 61-65 cm 65+ cm 70+ cm Yht.
326 131 150 60 13 12 8 700Kalalaji Kaloja yhteensä Kaloja/lupa
Taimen 700 4,3
Harjus 119 0,7
Yht. 819 5,1Yli 30 cm Harjuksia 119Saalispalautteita 161